Scop si obiective

Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara și are ca scop dezvoltarea unui sistem integrat de cercetare doctorală și postdoctorală de tip rețea în domeniul științelor economice. Durata de implementare a proiectului este de 18 de luni, începând cu 8 aprilie 2014, iar valoarea totală a acestuia este de 13.030.249 lei, din care 12.769.642 lei asistență financiară nerambursabilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea excelenţei, dinamismului şi creativităţii în cercetarea economică prin formarea unei generaţii de tineri cercetători (doctoranzi şi postdoctoranzi), capabili să dezvolte cercetări aplicate cu recunoaştere naţională şi internaţională, în concordanţă cu domeniile prioritare la nivel european.

În cadrul acestui proiect vor beneficia de sprijin financiar un număr de 192 de cercetători în domeniul științelor economice, din care 137 de doctoranzi și 55 de postdoctoranzi selectați pe bază de competiție. Sprijinul financiar pentru doctoranzi este în cuantum de 1.500 lei/lună, iar pentru postdoctoranzi este de 2.500 lei/lună.

Membrii grupului țintă pot beneficia de un supliment de bursă în cuantum de 2.000 lei/lună, în cazul mobilităţii transnaţionale la universități europene de prestigiu, precum și 30 de premii pentru rezultate științifice remarcabile în valoare totală de 175.000 lei. Membrii grupului ţintă vor beneficia de tutoriat din partea unor conducători de doctorat cu prestigiu ştiinţific recunoscut, care va facilita creşterea performanţelor cercetării, prin monitorizarea progreselor cercetării, prin coordonarea activităţilor de cercetare şi prin transferul de cunoștinţe către cercetători.