Recomandări de teme de cercetare postdoctorală

Strategia Naţională de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2007-2013

Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2007-2013

Parteneriate în domeniile prioritare

 1. Predictibilitate şi evoluţie stabilă în mediul de afaceri
 2. Ocuparea în societatea cunoaşterii
 3. Incluziune socială şi pe piaţa muncii
 4. Abordarea problemei șomajului la nivel regional
 5. Interacţiuni culturale şi evoluţii ale sistemelor economice
 6. Evoluţie economică/socială şi mediul antropic
 7. Responsabilitate socială corporativă
 8. Inegalităţi sociale şi economie
 9. Competiţie globală şi evoluţie economică/evoluţie a mediului de afaceri
 10. Convergenţă şi divergenţă economică
 11. Economii emergente: oportunităţi şi eficienţă
 12. Evoluţii, pieţe, şi tranzacţii într-o economie regionalizată/globală
 13. Economia sectorului public, evoluţii macroeconomice şi sistemul de pieţe
 14. Analiza modelului social al Uniunii Europene
 15. Efectele integrării financiare la nivel european. Impact asupra sustenabilității
 16. Dinamica pieţelor financiare şi modele de guvernanţă
 17. Indicatori, sisteme de urmărire statistică şi evoluţie economică
 18. Evoluţii macroeconomice şi investiţii
 19. Econometrie şi metode statistice. Modele, studii şi prognoze
 20. Pieţe financiare şi structuri globale
 21. Politică monetară naţională şi suprastatală
 22. Mecanisme de contagiune între economiile naţionale în procesele de globalizare
 23. Politică monetară, politică fiscală şi competitivitate la nivel naţional.
 24. Instituţii regionale în procesele de integrare europeană/ în procesele de globalizare
 25. Aspecte macroeconomice ale comerţului şi finanţelor internaţionale. Expresii  ale efectelor globalizării
 26. Ştiinţe regionale şi evoluţii economice
 27. Globalizare, guvernanţă şi eficienţă economică
 28. Tehnologii, atreprenoriat, informaţii şi management strategic
 29. Dimensiuni şi valenţe ale creativităţii contabile în sfera guvernanţei corporative
 30. Convergenţă şi armonizare contabilă înspre un spaţiu economic european sustenabil
 31. Guvernanţa corporativă - garant al asigurării imaginii fidele în raportările financiar
 32. Managementul performanţelor şi guvernarea corporativă în supply-chain-uri
 33. Antreprenoriat şi creştere economică
 34. Comportamentul consumatorului: adaptare, remanenţă, schimbare
 35. Interacţiunea fimă/consumator şi evoluţia pieţei globale
 36. Trenduri majore în societate şi implicaţii economice
 37. Competiţie şi cooperare într-un mediu de afaceri cu tendinţe de globalizare
 38. Marketing şi evoluţia pieţelor. Aspecte relaţionale, comportamentale şi de strategie
 39. Analiza impactului marketingului online
 40. Experienţă şi inovare în management