Newsletter nr. 10

Informare cu privire la organizarea celui de-al doilea FORUM UNIVERSITATE - CERCETARE - MEDIUL DE AFACERI

Informare cu privire la organizarea celui de-al doilea
SEMINAR NAȚIONAL DE DISEMINARE A REZULTATELOR

Criterii de acceptare spre evaluare a lucrării pentru colecţia „Cercetare avansată postdoctorală în ştiinţe economice”
Mobilități doctorale și postdoctorale. Participarea la conferințe internaționale

Newsletter nr. 10