Newsletter nr 7

Această ediție a newsletterului proiectului “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, Contract nr. POSDRU/ 159/1.5/S/134197, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, prezintă modul de desfășurare a desfășurării Seminarul naţional de diseminare a rezultatelor cercetării doctorale şi postdoctorale organizat pe 11 și 12 decembrie la Academia de Studii Economice din București.

Newsletter nr. 7