Newsletter nr 6

În această ediție a newsletterului proiectului “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, Contract nr. POSDRU/ 159/1.5/S/134197, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, continuăm prezentarea desfășurării Forumului universitate-cercetare-mediu de afaceri.

Newsletter nr. 6