Newsletter nr 5

În cadrul proiectului “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, Contract nr. POSDRU/ 159/1.5/S/134197, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, a avut loc în data de 6 octombrie 2014 (respectiv 7 octombrie 2014- la universitatea UBB Cluj). “Forumul universitate-cercetare-mediu de afaceri”.

Newsletter nr. 5