Newsletter nr 4

În cadrul proiectului “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/134197, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în data de 6 octombrie 2014 va avea loc, la sediul ASE și al partenerilor din proiect, “Forumul universitate-cercetaremediu

de afaceri” la care vor fi invitați reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului de cercetare din România.

Newsletter nr. 4