Newsletter nr. 1

Academia de Studii Economice din București a lansat proiectul “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, Contract nr. POSDRU/ 159/1.5/S/134197, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în data de 29 aprilie 2014, ora 09:00 în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București. 

Newsletter nr. 1