HOME

Candidatii admisi in asteptare inclusi in listele afisate pe site "sectiunea Situatie grup tinta postdoctorat" sunt invitati sa semneze Contractul de cercetare postdoctorala, maine 03.06.2014, intre 10,00 si 14,00 la Sala de Consiliu, Etaj 1, Cladirea I.N. Angelescu. 

SITUATIE GRUP TINTA CERCETATORI POSTDOCTORAT 4 IUNIE 2014 

SITUATIE GRUP TINTA CERCETATORI POSTDOCTORAT 3 IUNIE 2014 

SITUATIE GRUP TINTA CERCETATORI POSTDOCTORAT 2 IUNIE 2014 

Listele cu candidaţi admişi în grupul ţintă, candidaţi admişi în aşteptare şi candidaţi respinşi - ASE

Model contract de cercetare postdoctorala

Candidatii care vor semna contractul individual de cercetare postdoctorala sunt rugati sa aduca o copie a Cartii de identitate

 

 

ÎN ATENȚIA CERCETĂTORILOR POSTDOCTORAT ADMIȘI ÎN GRUPUL ȚINTĂ

 

 

Cercetătorii postdoctorat admiși în grupul țintă sunt invitați să încheie Contractul de cercetare postdoctorală pentru confirmarea calității de membru în program, astfel:

 

Arii tematice

30 mai (10,00-14,00)

2 iunie (10,00-14,00)

Academia de Studii Economice București

Concurenţă şi competivitate pe piaţa internă a Uniunii Europene

SALA DE CONSILIU, etaj 1, Cladirea Ion N. Angelescu

SALA DE CONSILIU, etaj 1, Cladirea Ion N. Angelescu

Indicatori socio-economici şi ştiinţifici în politicile economice la nivel micro şi macroeconomic

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca

Guvernanţa în societatea cunoaşterii

Sala 315 de la Facultatea de
Drept, str. Avram Iancu nr. 11

Sala 315 de la Facultatea de
Drept, str. Avram Iancu nr. 11

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi

Creştere şi ocupare în societatea cunoaşterii

Sala R412, etaj 4, corp R din cadrul UAIC

Sala R412, etaj 4, corp R din cadrul UAIC

Universitatea de Vest din Timişoara

Stabilitatea economică şi socială în Uniunea Europeană

-

Sala P06, clădirea FEAANeprezentarea cercetătorilor postdoctorat admiși în grupul țintă pentru încheierea contractului individual de cercetare în intervalul stabilit atrage pierederea calității de membru al programului.

 

ÎN ATENȚIA CERCETĂTORILOR POSTDOCTORAT ADMIȘI PE LISTA DE AȘTEPTARE

 

 

La finalul procedurii de semnare a Contractelelor individuale de cercetare postdoctorală se vor completa locurile rămase neocupate cu candidați aflați pe listele de așteptare până la acoperirea totală a locurilor alocate fiecărei arii tematice. În acest sens, candidații aflați pe lista de așteptare vor fi contactați telefonic /pe email (pe baza ierarhiei Punctajului de selecție general) în vederea încheierii Contractului de cercetare în intervalul comunicat pe site-ul www.performanta.ase.ro.

Rezultate contestatii selectie cercetatori  postdoctorat

Ierarhia candidatilor postdoctorat, afisata azi 28 mai 2014, ora 12,00

Anunt modificare calendar selectie

Semnarea Contractelor individuale de cercetare de către cercetătorii postdoctorat admişi in cadrul proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” (POSDRU/159/1.5/S/134197) va avea loc pe 30 mai şi 2 iunie, 10,00-14,00.

 

Programarea interviurilor pentru cercetatorii postdoctorat 

Listele finale ale candidatilor cercetatori postdoctorat inscrisi 

Listele candidatilor cercetatori postdoctorat inscrisi 

SITUATIE GRUP TINTA DOCTORANZI 28 MAI 2014 

SITUATIE GRUP TINTA DOCTORANZI 27 MAI 2014 

SITUATIE GRUP TINTA DOCTORANZI 26 MAI 2014 

SITUATIE GRUP TINTA DOCTORANZI 23 MAI 2014 

SITUATIE GRUP TINTA DOCTORANZI 21 MAI 2014 

SITUATIE GRUP TINTA DOCTORANZI 19 MAI 2014 

 

Act aditional la contractul de studii doctorale - model

In zilele 16,17 si 19 mai 2014 are loc semnarea actului aditional la la contractul de studii doctorale in intervalul 10-14, in SALA DE CONSILIU, etaj 1, Cladirea Angelescu.

 
Clarificare privind perioada contractuala in cazul doctoranzilor inmatriculati in anul III
Conform art. 2 alin 4 din Actul aditional, dupa data de 1 octombrie 2014 (data expirarii contractului de studii doctorale), doctoranzii înmatriculați în anul III care solicita prelungirea studiilor doctorale, vor putea solicita încheierea unui nou act adițional aferent proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” (contract de finanţare POSDRU/159/1.5/S/134197), pentru o perioadă de maximum 8 luni, respectiv pentru perioada 01.10.2014-31.05.2015, intregind astfel perioada de studii doctorale in cadrul proiectului de 12 luni.

 

 
Proiectul "Performanță si excelență în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul stiințelor economice din România" iși propune sprijinirea excelenței, dinamismului si creativității în cercetarea economică românescă prin formarea unei generații de tineri cercetători (doctoranzi și postdoctoranzi), capabili să elaboreze cercetări aplicate cu recunoaștere națională și internațională, în concordanță cu domeniile prioritare la nivel european.

Realizarea acestui obiectiv susține obiectivul general al axei prioritare – creșterea competitivității economiei românești în condițiile unei societăți bazate pe cunoaștere. Proiectul îi sprijină pe tinerii cercetători din grupul țintă să își dezvolte competențele de cercetare, să interacționeze cu cercetători din domenii similare și interdisciplinare, să obțina titlul de doctor în științe economice (în cazul doctoranzilor din anul III), respectiv să-și aprofundeze cercetările dupa finalizarea tezelor de doctorat (în cazul postdoctoranzilor).