Dosar selectie postdoctorat

Dosarul de concurs are următorul conţinut:

a)     cererea de înscriere (Anexa 1 - Se va completa in momentul depunerii dosarului);

b)     proiectul individual de cercetare postdoctorală (Anexa 2) în format fizic, în cinci exemplare, fără elementele de identificare a candidatului, pentru a asigura principiile nediscriminării şi ale egalităţii de şanse;

c)     autoevaluarea competenţei ştiinţifice (Anexa 3 v2);

d)    copie legalizată a diplomei de doctor/atestatului de echivalare a titlului ştiinţific de doctor obţinut în România sau în străinătate în domeniul ştiinţelor economice;

e)     curriculum vitae (format european), semnat pe fiecare pagină;

f)      adeverinţă de la locul de muncă, prin care se atestă postul deţinut în cadrul unei universităţi/institut de cercetare;

g)    copie legalizată a certificatului de naştere;

h)    copie legalizată a certificatului de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui (dacă este cazul);

i)      ierarhia opţiunilor, numai în cazul înscrierii la ariile tematice coordonate de către ASE (Formular);

j)      formular de înregistrare a grupului ţintă (formular) (se va completa in momentul depunerii dosarului);

k)    declaraţie tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal (formular);

l)      un CD care va conţine în format editabil: 

(1) Curricullum vitae (format european);

(2) Autoevaluarea competenţei ştiinţifice;

(3) Formularul de înregistrare a grupului ţintă;

(4) Proiectul individual de cercetare postdoctorală