Dosar selectie doctoranzi

  1. Cerere de înscriere (conform Anexa 1);
  2. Copie a cărţii de identitate;
  3. Copie a certificatului de căsătorie sau al oricăriu alt act care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
  4. Formular de înregistrare a grupului ţintă semnat de candidat (formular);
  5. Declarație tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal(formular);

Candidaţii vor completa online formularul de înscriere şi vor încărca pe site-ul proiectului următoarele documente:

  1. Listă de lucrări
  2. Proiectul individual de candidatură

Proiect individual de candidatură, cuprinde:

  1. pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul I de studii doctorale - proiectul de cercetare doctorală cu care au candidat la examenul de admitere la doctorat;
  2. pentru doctoranzii înmatriculaţi în anii II și III de studii doctorale – ultimul raport anual de progres depus si validat

Nota:

1. Doctoranzii din anul III care vor susţine teza de doctorat în termen de 12 luni de la data admiterii în proiect vor beneficia de sprijin financiar echivalent a 12 burse POSDRU.

2. După încheierea perioadei de acordare a bursei POSDRU în cadrul proiectului, pentru doctoranzii bursieri din anii I şi II se va relua acordarea bursei de la bugetul de stat, conform legislaţiei în vigoare.  

3. Se pot înscrie şi doctoranzii  admişi pe locurile cu taxă