Carti colectie

Nr.
crt.
Nume Prenume Titlu ISBN alocat
1 Acatrinei Carmen Publicitatea online. Concepte și bune practici 978-606-505-906-1
2 Adam  Alexandra Modalități de analiză și cuantificare utilizate în evaluarea sustenabilității fiscale în România 978-606-505-907-8
3 Apostol  Diana Mihaela Tranziţia Vechea Economie - Noua Economie - Economia Smart 978-606-505-908-5
4 Bîgioi  Adrian Doru  Dificultăţi privind aplicarea normelor fiscale de către profesioniştii contabili 978-606-505-909-2
5 Bîzoi Alexandra-Codruța Impactul dezvoltării suply chain-urilor asupra stabilității economice și sociale în Uniunea Europeană 978-606-505-910-8
6 Bobâlcă Iuliana Claudia Loialitatea clienților - premisă a expansiunii firmei în mediul online 978-606-505-911-5
7 Bucur  Cristian Tehnici de opinion mining pentru dezvoltarea afacerilor inteligente  978-606-505-912-2
8 Bugudui  Elena Abordări multidimensionale ale fenomenului șomaj în România 978-606-505-913-9
9 Bușu  Cristian Studiul mediului concurenţial şi al strategiilor companiilor din România 978-606-505-914-6
10 Cimpoeru  Maria - Violeta Transparența bugetară și influența ei în economia sustenabilă  978-606-505-915-3
11 Cimpoeru  Smaranda Modelarea econometrică a crizelor financiar – economice  978-606-505-916-0
12 Cioană  Georgiana Andreea LEAN SIX SIGMA: FILOSOFIA ȘI PRACTICA ORGANIZAȚIILOR DE SUCCES
13 Ciobanu  Radu Fuziuni şi achiziţii şi finanţe comportamentale 978-606-505-917-7
14 Ciobanu 
(căs. Țugulea)
Carmen Oana Studiul scalelor credibilității site-urilor comerciale: explorare și confirmare 978-606-505-918-4
15 Costea Ciprian Dan Utilizarea informațiilor contabile în managementul instituțiilor de credit listate pe piața de capital 978-606-505-919-1
16 Crețan  Georgiana Camelia Finanțarea universităților vs. finanțarea conectării universităților cu piața muncii. O temă critică de reflecție pentru România europeană 978-606-505-920-7
17 Crișan Cătălina Silvia Guvernanța responsabilă  978-606-505-921-4
18 Cristescu  Amalia Florina INTERACŢIUNEA DINTRE PIAŢA MUNCII ŞI INFLAŢIE
O ABORDARE ÎN PROFIL REGIONAL
19 Deceanu Liviu-Daniel Noi dimensiuni și valențe ale îndatorării suverane 978-606-505-922-1
20 Durdureanu Corneliu  Impozitele în economie. Concepte,teorii și politici 978-606-505-923-8
21 Feder Emoke-Szidonia Orientări strategice ale antreprenoriatului în context internațional 978-606-505-924-5
22 Gherman  Anca Maria Rolul Institutiilor Financiare Internationale în crearea, implementarea și evaluarea eficienței politicilor de macrostabilizare. 978-606-505-925-2
23 Giușcă  Smaranda Designul produselor alimentare ecologice 978-606-505-926-9
24 Gligor Delia Anca Gabriela Analiza impactului absorbţiei fondurilor structurale asupra competitivităţii regionale în noile state membre ale UE: cazul României şi al Bulgariei. 978-606-505-927-6
25 Gligor-Cimpoieru Diana Corina Importanța unei abordări strategice în perceperea responsabilității sociale organizaționale ca un factor de stabilitate economică și socială 978-606-505-928-3
26 Hudea  Oana Simona Analiză comparativă şi optimizare în planul modelării DSGE, cu aplicare la nivelul României 978-606-505-929-0
27 Hurduzeu  Raluca Elena Leadership și performanța organizațională 978-606-505-930-6
28 Ihnatov Iulian Romeo Alegerea regimului cursului de schimb. Consecințe macroeconomice  978-606-505-931-3
29 Iosif Alina Elena The power of innovation on competitiveness. The particular case of service innovation within two European regions 978-606-505-932-0
30 Jurcuț Cecilia-Nicoleta Competitivitatea națională în contextul dezvoltării durabile: studiu de caz asupra României și Bulgariei. 978-606-505-933-7
31 Lădaru  Raluca Georgiana Direcții strategice de creștere a competitivității pe filiera vinului în România 978-606-505-934-4
32 Maniu Ionela  Utilizarea analizei datelor, obținute din comportamentul studentului (ca și consumator de servicii educaționale), pentru dezvoltarea de strategii competitive de marketing educațional 978-606-505-935-1
33 Mihuț Ioana Sorina Guvernanța economică - instrument de promovare a convergenței la nivelul Uniunii Europene. 978-606-505-936-8
34 Miricescu Emilian Constantin  Ratingul de țară - necesitate, caracteristici, determinanți 978-606-505-937-5
35 Mogoș Radu Ioan Personalizarea preferințelor consumatorului utilizând tehnologii inteligente 978-606-505-938-2
36 Moldovan Darie Vasile Data Mining. Teorie și Studii de Caz 978-606-505-939-9
37 Moscalu Maricica Finanţarea şi creşterea întreprinderilor în contextul integrării pieţelor financiare europene. 978-606-505-940-5
38 Mureșan
(căs. Beleiu)
Ioana Natalia Guvernanța proiectelor și influența asupra succesului  978-606-505-941-2
39 Naghi Remus Ionut Practica de marketing intern. Consecințe asupra comportamentului angajaților și performanței firmei 978-606-505-942-9
40 Petrescu  Irina Elena Îmbunătățirea sistemului de finanțare a sectorului agroalimentar din România prin utilizarea eficientă a fondurilor europene.  978-606-505-943-6
41 Petrișor Mihai Bogdan Intercondiționarea cheltuielilor publice cu dezvoltarea economică 978-606-505-944-3
42 Pop Larisa Nicoleta Volatilitatea prețurilor agricole în Uniunea Europeană - reper al bunei guvernanțe economice  978-606-505-945-0
43 Pop Zenovia Cristiana Provocări ale guvernanței corporative 978-606-505-946-7
44 Popovici  Oana Cristina Impactul competitivității internaționale asupra investițiilor străine directe 978-606-505-947-4
45 Roiban Roxana Nadina Factori generatori ai schimbării în organizațiile românești 978-606-505-948-1
46 Roja Alexandru Ionuț Strategii antreprenoriale pentru start-up-urile din domeniul tehnologiei informației 978-606-505-949-8
47 Rusu(Cigu) Elena Tendințe moderne ale autonomiei financiare locale și dezvoltării durabile în profil teritorial  978-606-505-950-4
48 Sahlian  Daniela Nicoleta Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor în asigurări. Noi tehnici de management al riscurilor 978-606-505-951-1
49 Salanță Irina Iulia Strategia de externalizare a activităților logistice. 978-606-505-952-8
50 Sandu (căs. Toderașcu) Carmen Impactul cursului de schimb asupra competitivității economice în contextul societății cunoașterii  978-606-505-953-5
51 Stan Alexandru-Ioan Early Flash Crash Detection in Artificial Stock Markets 978-606-505-954-2
52 Teodor  Cristian Utilizarea eficienta a potentialului agricol al Romaniei in conditiile dezvoltarii durabile 978-606-505-955-9
53 Vasilache  Simona Nicoleta  Modele de invatare organizationala in IMM-uri la nivel regional.  978-606-505-956-6