Calendarul selecţiei cercetătorilor postdoctorat

Nr. crt.

Activitate

Data

Observaţii

1.

Înscrierea online pe site-ul proiectului www.performanta.ase.ro

29 aprilie-15 mai

 

2.

Depunerea dosarelor de concurs pentru selecţie

16, 17, 19 mai

10,00-14,00

3.

Afişarea listei candidaţilor eligibili şi neeligibili

20 mai

12,00

4.

Depunerea contestaţiilor

20 mai

21 mai

12,00-14,00

10,00-12,00

5.

Afişarea rezultatelor contestaţiilor şi lista finală a candidaţilor eligibili

21 mai

16,00

6.

Afişarea repartiţiei pe comisii (corespunzătoare fiecărei arii tematice) a candidaţilor pentru interviurile de selecţie

22 mai

16,00

7.

Evaluarea proiectelor individuale de cercetare postdoctorală

22 - 25 mai

 

8.

Desfăşurarea interviurilor de selecţie a candidaţilor

26 – 27 mai

10,00-18,00

9.

Afişarea ierarhiei candidaţilor pe baza punctajului general de selecţie

28 mai

12,00

10.

Depunerea contestaţiilor

29 mai

pana la ora 12,00

11.

Afişarea rezultatelor contestaţiilor

29 mai

18,00

12.

Afişarea listelor cu candidaţi admişi în grupul ţintă, candidaţi admişi în aşteptare şi candidaţi respinşi.

29 mai

20,00

13.

Semnarea Contractelor individuale de cercetare

30 mai

2 iunie

10,00-14,00