Calendarul procesului de selecție a doctoranzilor

 

Nr.

Etapa

Data

Interval orar

1.

Înscrierea candidaţilor

29 aprilie -9 mai 2014

  • Completarea online a formularului de înscriere pe site-ul www.performanta.ase.ro

Pană pe 7 mai 2014

  • Depunerea cererii de înscriere şi a formularului de grup ţintă în format fizic (sala 1109, pentru doctoranzii inmatriculati la ASE)

8 – 9 mai 2014

10,00 – 16,00

2.

Afişarea listei candidaţilor declaraţi înscrişi eligibili

9 mai 2014

20,00

3.

Transmiterea online a contestaţiilor privind eligibilitatea, la adresa: performanta@ase.ro

10 mai 2014

Pana la ora 20,00

4.

Afişarea rezultatelor contestaţiilor şi lista finală a candidaţilor eligibili

11 mai

18,00

5.

Afişarea programării în vederea susţinerii interviului

12 mai 2014

10,00

6.

Desfăşurarea interviului de susţinere a Proiectului de candidatură

13-14 mai 2014

10,00 -18,00

7.

Afişarea rezultatelor interviului de susţinere a Proiectului de candidatură

15 mai 2014

12,00

8.

Afişarea listelor cu candidaţi admişi în grupul ţintă, candidaţi admişi în aşteptare şi candidaţi respinşi.

15 mai 2014

20,00

9.

Semnarea actului adiţional la contractul de studii doctorale

16, 17, 19 mai

10,00-14,00