Arii tematice

Activitățile specifice cercetării sunt organizate în nouă grupe de doctorat și cinci arii tematice pentru postdoctorat, după cum urmează:

 1.  Academia de Studii Economice din Bucureşti (Solicitant - S)
 • trei grupe de cercetare doctorală cu un efectiv de 72 de doctoranzi;
 • Două arii tematice postdoctorale: Concurenţă şi competivitate pe piaţa internă a Uniunii Europene; Indicatori socio-economici şi ştiinţifici în politicile economice la nivel micro şi macroeconomic, cu un efectiv de 28 de cercetători postdoctorat.
 1. Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca (Partener 1 - P1)
 • două grupe de cercetare doctorală cu un efectiv de 20 de doctoranzi;
 • o arie tematică postdoctorală: Guvernanţa în societatea cunoaşterii cu un efectiv de nouă cercetători postdoctorat.
 1. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi (Partener 2 – P2)
 • două grupe de cercetare doctorală cu un efectiv de 25 de doctoranzi;
 • o arie tematică postdoctorală: Creştere şi ocupare în societatea cunoaşterii cu un efectiv de nouă cercetători postdoctorat.
 1. Universitatea de Vest din Timişoara (Partener 3 –P3)
 • două grupe de cercetare doctorală cu unefectiv de 20 de doctoranzi;
 • o arie tematică postdoctorală: Stabilitatea economică şi socială în Uniunea Europeană cu un efectiv de nouă cercetători postdoctorat.