Comunicat 5 decembrie 2014


Informare rezultate parțiale proiect: “Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România”, Contract nr. POSDRU/159/1.5/S/134197, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara  și are ca scop dezvoltarea unui sistem integrat de cercetare doctorală și postdoctorală de tip rețea în domeniul  științelor economice. Durata de implementare a proiectului este de 18 de luni, începând cu 8 aprilie 2014, iar valoarea totală a acestuia este de 13.030.249 lei, din care 12.769.642 lei asistență financiară nerambursabilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului îl constituie sprijinirea excelenţei, dinamismului şi creativităţii în cercetarea economică prin formarea unei generaţii de tineri cercetători (doctoranzi şi postdoctoranzi), capabili să dezvolte cercetări aplicate cu recunoaştere naţională şi internaţională, în concordanţă cu domeniile prioritare la nivel european.

În cadrul proiectului, la 31 octombrie 2014, rezultatele parțiale ale activităților sunt prezentate în cele ce urmează. 

Descarca intregul comunicat