Calendar selectie mobilitati

În perioada 25-29.08.2014 va continua procesul de selectare a doctoranzilor beneficiari de bursă de mobilitate în cadrul proiectului „Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice din România” contract POSDRU/159/1.5/S/134197

Calendar