Acknowledgement

This work was cofinanced from the European Social Fund through Sectoral Operational Programme Human Resources Development 2007-2013, project number POSDRU/159/1.5/S/134197 „Performance and excellence in doctoral and postdoctoral research in Romanian economics science domain” 

Această lucrare a fost cofinantată din Fondul Social European, prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, proiect numărul POSDRU/159/1.5/S/134197 „Performanată şi excelentă în cercetarea doctorala si postdoctorală în domeniul ştiintelor economice din România”