.
Proiectul "Performanță si excelență în cercetarea doctorală și postdoctorală în domeniul stiințelor economice din România" iși propune sprijinirea excelenței, dinamismului si creativității în cercetarea economică românescă prin formarea unei generații de tineri cercetători (doctoranzi și postdoctoranzi), capabili să elaboreze cercetări aplicate cu recunoaștere națională și internațională, în concordanță cu domeniile prioritare la nivel european.

Realizarea acestui obiectiv susține obiectivul general al axei prioritare – creșterea competitivității economiei românești în condițiile unei societăți bazate pe cunoaștere. Proiectul îi sprijină pe tinerii cercetători din grupul țintă să își dezvolte competențele de cercetare, să interacționeze cu cercetători din domenii similare și interdisciplinare, să obțina titlul de doctor în științe economice (în cazul doctoranzilor din anul III), respectiv să-și aprofundeze cercetările dupa finalizarea tezelor de doctorat (în cazul postdoctoranzilor).